Hur vi kan hjälpa Dig?

sälj förhandling kommunikation

Värdebaserad, konsultativ, & komplex försäljning, innesälj, säljledning, coachning samt vår egen världsberömda SPIN® Selling.

Läs mer >

Myter förhandling

En av tre av världens största företag har utbildats av oss inom förhandling. 

 Läs mer >

sälj förhandling kommunikation

Vad ska man säga, hur skall man säga det och till vem – muntligt eller skriftligt – är hörnstenen i en framgångsrik organisation.

Läs mer >

Vad har Du för utmaningar?

Studier | Artiklar | White papers | Case Studies

Save