Huthwaite Sverige | Träning inom Sälj, Förhandling och Kommunikation 2019-03-18T09:55:36+00:00

Hur vi kan hjälpa Dig?

sälj förhandling kommunikation

Våra träningsmetoder förbättrar säljorganisationer.

 Värdebaserad, konsultativ, & komplex försäljning, innesälj, säljledning, coachning samt vår egen världsberömda SPIN® Selling.

Läs mer >

Myter förhandling

En av tre av världens största företag har utbildats av oss inom förhandling. 

 De litar på våra metoder för att långsiktigt öka lönsamhet och framgångsrika kund- och leverantörsrelationer.

Läs mer >

sälj förhandling kommunikation

Vad ska man säga, hur skall man säga det och till vem – muntligt eller skriftligt – är hörnstenen i en framgångsrik organisation.

Ett företag som inte kan kommunicera på kundens villkor, uppfyller inte sin fulla kommersiella potential. 

Läs mer >

Vad har Du för utmaningar?

Senaste

Studier | Artiklar | White papers | Case Studies

Save