Home/Artificiell intelligens, AI, skapar nya möjligheter och utmaningar för logistiskbranschen

Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Artificiell intelligens, AI, skapar nya möjligheter och utmaningar för logistiskbranschen

Tony Hughes, VD för Huthwaite International, diskuterar i den här artikeln de framväxande trenderna inom AI, liksom fördelarna och nackdelarna med denna nya teknik.

Logistikbranschen utvecklas hela tiden, och en av de största förändringarna någonsin är introduktionen av artificiell intelligens (AI) - vilket kommer få en stor påverkan på alla delar av framtidens distributionskedja.

Logistikföretag, både stora som små, bör inom en snar framtid fundera på vad de här AI förändringarna kommer att betyda för just deras personalstyrka.

  • Redan idag har artificiell intelligens en stor påverkan på alla delar av distributionskedjan, ett exempel är röstigenkänning i samband med ordertagning.
  • Redan idag finns det helt eller nästan helt automatiserade företag som kan kopplas ihop med andra företags system – där resultatet nästan blir en helt automatiserad process.

Det här är givetvis ett hårt slag mot den dagens personalstyrka.

Automatisera

Att automatisera stora delar av arbetet gör att de som blir kvar hamnar ofta i en slags mellanroll för de uppgifter som är svåra eller rentav omöjliga att automatisera, exempelvis roller som förhandling och försäljning.

Att automatisera processer har många fördelar, men att effektivisera är inte allt, och ibland vill man att vissa saker ska utföras av människor, just för att det känns bättre.

Artificiell intelligens

Tony fortsätter: ”Det ligger i varje företags intresse att bestämma hur de ska möta konkurrenter som automatiserat sina processer. AI börjar i allt högre utsträckning påverka hela vårt samhälle, vilket leder till att vi värderar mänskliga egenskaper högre, såsom förtroende, mångsidighet, anpassningsförmåga, service och kreativitet.

Detta kommer att förändra dagens affärsmodeller och hur tillverkning och logistikflödet utförs. Samtidigt så kommer automatisering förändra rollfördelningen mellan människa och maskin då mänsklig kontakt fungerar ofta bättre när den sker ansikte mot ansikte.

En del företag kommer därför att använda den ”mänskliga faktorn” som en konkurrensfördel mot köpare; troligtvis kommer en del köpare vara villiga att betala extra för detta. Det kommer därför finnas företag som medvetet nischar in sig mot just dessa områden där den ”mänskliga faktorn” är viktigare än automatisering. För att kunna upprätthålla detta så behöver dessa människor kontinuerligt utbildas.

Nya möjligheter

Tony identifierar de möjligheter som finns inom försäljning och förhandling inom logistik och distribution.

AI öppnar upp möjligheter till ”collaborative competition” (där företag har egna intressen men samarbetar med andra för att konkurrera med en tredje part).

Detta är extra relevant bland företag som är beroende av människor, eller oförmögna eller ovilliga att fullt ut ta steget till AI. Även om det finns en uppenbar fördel i att automatisera, kommer inte alla företag att göra det.

De som håller kvar vid mänskliga system kan börja samarbete kring just detta.

De kommer att behöva en hög nivå av sälj- och förhandlingskompetens för att kunna övertyga andra företag och kunder om den ”mänskliga faktorn”.

När de flesta konkurrenter har gått över till att använda sig av AI behöver de som inte gjort det kunna övertyga kunder att deras system är bättre på ett sätt som inget automatiserat system kan uppnå, pga av den mänskliga faktorn.

Protektionistiska allianser tenderar att bildas när de står inför ett gemensamt hot; till exempel: licensierade taxichaufförer konkurrenter med varandra, men de arbetar tillsammans mot Uber.

Det positiva med AI är dock att det ger bättre möjligheter till att samarbeta och samköra system och processer mellan olika aktörer. Exempelvis kan små företag gå ihop och samarbeta i allianser för att kunna göra upphandlingar billigare, distribuera mer effektivt och förenkla sin etablering på marknaden.

Men sånt kommer inte av sig självt, utan de behöver rätt sorts kompetens inom tex försäljning och förhandling för att lyckas.

Tesla exempel

"I maj 2017 var en Tesla Model S inblandad i världens första dödliga bilolycka involverande självkörande bilar. Varken föraren eller bilens sensorer upptäckte en lastbil som hade kommit i deras väg.

Tesla friades av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration, men hela händelsen visar hur viktigt det är att planera för det värsta och säkerställa att ansvarsfördelningen (förhandling) är redan bestämd i förhand vid inköp (försäljning) av ny teknik. Det är ett nytt landskap med helt nya förutsättningar och utmaningar.

"Att övertala kunder att flytta från traditionella processer till artificiell intelligens blir också en avgörande del av arbetet. Att skapa nya varumärken, nya kundcase, att sälja och kommunicera till kundens beslutsfattande enheten (DMU) kommer vara avgörande för framgång.

Hur lyckas företag

Kärnan till lyckas är att skapa förtroende tillsammans med kund gällande ny teknik.

Att ta itu med den osäkerhet som uppstår tidigt i köpcykeln är avgörande för att undvika att den ökar längre fram. Ju större den potentiella affären är desto mer bevis kommer kunden att kräva att det nya systemet klarar av och att det är kommersiellt hållbart.

Utan att kunna referera till empiri kommer de som säljer och marknadsför AI att behöva vara exceptionellt skickliga i skapa det förtroende som behövs. De som lyckas med den här uppgiften kommer att kunna säkra en stor marknadsandel av den framtida AI-branschen.

Tony avslutar:

"Sammanfattningsvis så kan AI och automatisering ses som ett stort hot, men ger också möjligheter och verktyg till de företag som vill stanna kvar med traditionella system, antingen av rent protektionistiska skäl, eller genom att använda dem som ett USP.

Det som uppfattas som ett hot av vissa, kommer anses vara en möjlighet för andra. Sedan är det viktigt att de återstående människorna i systemet är väl tränade och känner till vilken roll de har, så de kan dra nytta av samarbetet mellan människa och maskin på bästa sätt.”

Djupare Insikter | Ladda ner rapporter

Coaching – lasting improvements

Ladda ner rapport

SPIN Selling – Proof of Evidence

Bevis för SPIN Selling
Ladda ner rapport

Developing Sales Effectiveness

Ladda ner rapport

Developing Negotiation Skills

Ladda ner rapport
Ytterligare läsning

How great commercial skills can help logistics players ride environmental levies
Av Tony Hughes

Smart intermediate players are set to strengthen the Logistics supply chain
Av Anna Home

The age of the drone – why the logistics sector needs to innovate to accommodate
Av Tony Hughes

Varför du behöver vara en skicklig förhandlare inom transportindustrin
Av David Freedman

Fungerar SPIN® Selling? Ett företag berättar om sina erfarenheter | Case Study
Av Huthwaite

Hur hanterar Du prispress och säljer mer på värde | Case Study
Av Huthwaite

Go to Top