Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Ericsson väljer SPIN® efter utvärdering av 30 olika alternativ | Case Study

Ericsson väljer SPIN® Selling

Publicerad i The Times Newspaper

Tidningen Times undersöker försäljningskompetensen i Storbritannien och de olika säljmodeller som finns inom sälj- och färdighetsträning från världens ledande företag.

I Paul Myles artikel "Det är inte vad du gör, det är Hur du gör det", recenserar han några av de ledande leverantörerna och metoder för säljträning.

SPIN® Selling och Huthwaite International är den första som nämns i hans artikel med kommentarer från Thomas Anjou, Head of the Academy of Sales and Marketing, hos telekomföretaget Ericsson.

Thomas berättar varför man valde Huthwaites och SPIN® metodiken - "Det var den bästa som hade vetenskapligt stöd."

Läs artikeln

Djupare Insikter | Ladda ner rapporter

Coaching – lasting improvements

Ladda ner rapport

SPIN Selling – Proof of Evidence

Bevis för SPIN Selling
Ladda ner rapport

Developing Sales Effectiveness

Ladda ner rapport

Developing Negotiation Skills

Ladda ner rapport
Ytterligare läsning

Hur SAP förbättrade sina kommersiella resultat med SPIN® säljträning
Av Huthwaite

Siemens tränar för att bli bättre på att skapa win-win situationer i förhandlingar | Case Study
Av Huthwaite

Learning & Development – hur kommer L&D att utvecklas framåt?
Av Robin Hoyle

3 anledningar till varför satsningar på säljutbildningar misslyckas
Av Huthwaite

Att skapa en effektiv inlärningsmiljö
Av Robin Hoyle

Go to Top