Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Ett utbildningsprogram – hur bedömer man avkastning på investeringen?

Att vi mäter och vad vi mäter är viktigt i kompetensutvecklingsprogram

Publicerad i Customer Experience Magazi

För alla som är involverade i att utveckla tränings- och kompetensutvecklingsprogram så är frågan kring - hur man bedömer avkastning på investeringen (ROI) - alltid en aktuell fråga. Om vi ​​inte kan bevisa att det vi gör har en kvantifierbar nytta så kanske vi inte ska göra det!

Men vad är den kvantifierbara nyttan, egentligen?

Tony delar sina synpunkter på vikten för utbildare och utvecklare att koncentrera sig på de saker som kan påverkas, kan mätas effektivt och har en validerad påverkan på resultatet. Tony utforskar två nyckelområden som måste övervägas för att en organisation ska kunna mäta avkastningen på ett effektivt sätt:

  • Fokusera din mätning på vad som faktiskt är viktigt och har en beprövad och direkt koppling till framgång - på Huthwaite fokuserar vi på beteendemässiga färdigheter som särskiljer en genomsnittlig säljare / förhandlare från en som är skicklig.
  • Den positiva effekt som processen att mäta genomförandet av inlärningen har på dem som deltar i träningen.
Läs artikeln
Djupare insikter | Rapport att ladda ner
Behöver du öka dina chanser på dina försäljningsmöjligheter? Vill du veta hur du kan öka din effektivitet i försäljningen? Den här rapport sammanfattar de färdigheter som används av framgångsrika säljare jämfört med genomsnittliga säljare. Jämför dig själv och identifiera dina egna områden för förbättring.

Vill du få bättre resultat från större eller komplexa affärer? Denna rapport sammanfattar taktiken som används av framgångsrika säljare jämfört med dem som är genomsnittliga säljare. Jämför dig själv och ditt team och identifiera områden för omedelbar förbättring.

Ladda Ner
Ytterligare läsning

Hur utvärderar man en framgångsrik träningsdesign
Av Huthwaite

Att få rätt balans mellan digitalt lärande och klassrumsbaserad träning
Av Tony Hughes

Öka din säljorganisations säljproduktivitet – investera i en säljsupport organisation
Av Erik Thorén

Tips för att träna säljare i vardagen
Av Erik Thorén

Go to Top