Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

5 gyllene regler för effektiv coachning

På Huthwaite International så har vi gjort omfattande studier inom verbala beteenden som gör någon effektive i en specifik yrkesroll. Vi vet till exempel att de beteenden som krävs för att vara en framgångsrik säljare skiljer sig ifrån att vara en framgångsrik chef. Detsamma gäller även för coachning.

I Huthwaites senaste forskning så har vi identifierat fem gyllende regler för effektiv coachning. Dr Janet Curran, Head of Thought Leadership, delar med sig av forskningsresultaten.

1.        Var närvarande i rummet

I dagens hektiska värld så är det lätt att bli distraherad. Människor är vana att alltid vara tillgängliga och kontaktbara.

Men när man coacher är det viktigt att lägga allting åt sidan och fokusera på den andra personen. Kvaliteten på den "uppmärksamhet" som ges av coachen är avgörande och bidrar till att bygga ett tillförlitligt förhållande. Så när du coachar stäng av mobiltelefonen och rikta din uppmärksamhet mot personen som du coachar.

2.        Ställ frågor!

En "frågande" coachstil, där coachen ställer fler frågor än ger information, är ett mer effektivt tillvägagångssätt. Den enda gången då detta inte gäller kan vara när coachen har kunskap som den coachade personen inte har. Vid dessa tillfällen är det acceptabelt att dela med sig av den kunskapen så länge den är relevant, trovärdig och ger ett annat perspektiv av situationen som den coachande personen kan överväga.

3.        Försök att förstå, döm inte

Det är viktigt att försöka förstå den andra personen snarare än att döma dem. Beteenden som är dömande från tränaren är vanligtvis inte effektiva. Ge negativ feedback, som "Det där gjorde du inte bra" är ett sådant exempel. Det är mycket bättre att använda sig av mer sonderande frågor, även med ordet "varför".

Nyckeln till att använda ordet "varför" effektivt ligger i hur du ställer frågorna. När barn frågar "varför?" ser vi dem som nyfikna. Kommer det från vuxna, särskilt vuxna i auktoritet, det kan ses som dömande. Personen på den andra sidan känner att de behöver rättfärdiga sig själva. Nyfikenhet är en viktig egenskap hos en coach men även för en säljare. Ju bättre du förstår en person desto större sannolikt är det att du kan hjälpa dem att ändra sitt beteende.

4.        Lyssna!

Det finns ingen anledning att ställa frågor om du inte lyssnar på svaren. Och kvaliteten på att kunna lyssna är nyckeln till coaching. Du måste kunna lyssna på hela personen och inte bara det som är på ytan. Du behöver inte lyssna på varje enskilt ord. Goda Coacher vet vad de lyssnar efter. Att lyssna på de första 100 orden kommer också att ge dig ledtrådar om vad som är just nu viktigast för personen som coachas.

5.        Focus on action

Effektiv coachning handlar om att höja personens medvetenhet om sig själva och sina beteenden samt att hjälpa dem att ta ansvar för sin egen förändring (Whitmore, 2002). Vår forskning har funnit att de mest effektiva coaching sessionerna innehåller fler förslag till åtgärder, och att de flesta av dessa förslag kommer från personen själv. Det betyder att det finns mindre informationsutbyte och mindre feedback. Goda coacher har en stor andel Söka Förslag från personen och uppmuntrar dem att komma med idéer.

Sammanfattningsvis handlar effektiv coachning om att fokusera på personen, bygga ett förtroendefullt förhållande genom att visa uppmärksamhet åt deras behov, försöka förstå snarare än att döma, lyssna på vad de säger samt uppmuntra dem att komma med idéer om hur man går framåt .

Djupare insikter | Rapport att ladda ner
Behöver du öka dina chanser på dina försäljningsmöjligheter? Vill du veta hur du kan öka din effektivitet i försäljningen? Den här rapport sammanfattar de färdigheter som används av framgångsrika säljare jämfört med genomsnittliga säljare. Jämför dig själv och identifiera dina egna områden för förbättring.

Vill du få bättre resultat från större eller komplexa affärer? Denna rapport sammanfattar taktiken som används av framgångsrika säljare jämfört med dem som är genomsnittliga säljare. Jämför dig själv och ditt team och identifiera områden för omedelbar förbättring.

Ladda Ner
Ytterligare läsning

Tips för att coacha ditt team till bättre resultat | Rapport
Av Huthwaite

Are we losing respect for learning expertise? L&D start the fight back
Av Robin Hoyle

Varför framgångsrik coachning kan göra dig till en ännu bättre säljchef
Av Anders Hjort

Go to Top