Home/Handelskrig! Varför Förhandling är den enda lösningen på svåra affärsrelationer

Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Handelskrig! Varför Förhandling är den enda lösningen på svåra affärsrelationer

Med de hotande handelsavgifterna från USA sitter världen och väntar på vad som kan vara starten på ett nytt handelskrig bland supermakter över hela världen.  

Det har verkligen lämnat människor i obehag - men vad är de verkliga konsekvenserna här? Och vilka lärdomar kan företag göra i sina egna affärsrelationer.

Huthwaites Neil Clothier har gett sin kommentar på detta till Daily Express.

"Utifrån ett taktiskt perspektiv implementerar Trump vad Huthwaites forskning identifierar som Power Play - en teknik som sannolikt kommer att framkalla vedergällning från de som befinner sig i skyttelinjen. Även om många använder sig av Power Play som en del i sin förhandling för framtida avtal, har det ofta en negativ effekt och kan skada framtida relationer. Relationer tar en livstid att bygga upp, men enbart några sekunder att rasera.

Istället bör Trump och de andra involverade makthavarna endast tillämpa så mycket makt som behövs för att uppnå sina utsatta mål. Det är viktigt att ledarna har flera alternativa reservplaner när de förhandlar. Om du inte har några reservplaner så minster du den makt du kanske hade. I det här fallet måste de frågor som behöver ställas vara kring krav och förmåga. Kan USA tillgodose den inhemska efterfrågan på stål och aluminium? Kommer USA att ha tillräckligt med export i framtiden och är den resursen (produkten) så begränsad att USA kan kräva ett konkurrensmässigt pris? Att fjärma sig från alla alternativ kan vara farligt i framtida förhandlingar.

Om Trump anser att han behöver en fungerade relation till andra länder så behöver han arbeta på att underhålla relationen. Misslyckas man med att göra det resulterar det i svårigheter att bibehålla relationen med länder utanför USA. Kommunikation och förhandlingar som syftar till att bevara relationen är alltid den bästa vägen att gå - i stället för ett använda sig av ett vinna/förlora scenario. Den enda gången man kan använda sig av ett vinna/förlora scenario är när fortsättningen av förhållandet är oväsentligt för framtiden.  Det gäller oavsett om förhandlingspartnerna är småföretag, bolag eller stor makter.

Djupare insikter | Forskningsrapport

Med över 1300 respondenter från hela världen delar den här rapporten med sig av insikter om vilka förhandlingsbeteenden och taktiker som förhandlare anser vara framgångsrika.

Ladda ner rapport
Ytterligare läsning

The changing face of B2B selling – Why SPIN® is more crucial than ever
Av Tony Hughes

Se upp för “fula” förhandlingsknep!
Av Huthwaite

Go to Top