Home/Säljledarskapet: vad gör framgångsrika säljledare?

Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Säljledarskapet: vad gör framgångsrika säljledare?

Mars 2020

Under de kommande månaderna kommer "Säljledarskapet" hos säljchefer, säljdirektörer, marknadschefer, och VD:ar vara avgörande för företagets framtid.

I skrivande stund står mycket stilla i Sverige. Den upplevda osäkerheten i samhället är större nu än på många årtionden.

Företag kommer att sättas på prov på olika sätt. Inom sälj kommer det interna säljledarskapet att sättas på extra mycket prov.

Jag har under en längre tid arbetat med säljledare inom komplex B2B försäljning och jag ser ett par återkommande karaktärsdrag hos de allra bästa säljledarna. Tittar man på forskningen* inom säljledarskap så återfinns ett antal gemensamma karaktärsdrag hos dessa ledare.

Studien visar att toppresterande ledare har

  • 19% högre självdisciplin än kontrollgruppen
  • 27% högre färdighet att planera/prioritera
  • 17% högre färdighet och disciplin att kontinuerligt följa upp sina säljares budget
  • 14% högre färdighet att följa företagets säljprocess

Kortfattat handlar det om att toppresterande säljledare är mer metodiska och planerande än andra säljledare.

Säljledarskapet handlar om att planera, de prioritera och de följa upp alla aktiviteter och säljare - kontinuerligt.

Säljledarskapet ser till att säljare följder säljprocessen. Inget slarv, inga genvägar, inga ursäkter.

En reflektion som jag gör efter ha läst studien och kopplar det till min egen erfarenhet av säljledare är att vara mer systematisk och planerande är något som alla kan förbättra sig inom.

Ett verktyg som kan hjälpa dig på vägen är Eisenhower matrix. Den vägleder dig att planera och prioritera dina viktiga/brådskande aktiviteter bättre.

Lycka till med säljledarskapet!

*Harvard Business Review (av Prof. Steve W. Martin)

Erik Thorén
Erik Thorén 
070 272 4679

Djupare Insikter | Ladda ner rapporter

Coaching – lasting improvements

Ladda ner rapport

SPIN Selling – Proof of Evidence

Bevis för SPIN Selling
Ladda ner rapport

Developing Sales Effectiveness

Ladda ner rapport

Developing Negotiation Skills

Ladda ner rapport
Ytterligare läsning

Fungerar SPIN® Selling? Ett företag berättar om sina erfarenheter | Case Study
Av Huthwaite

Är SPIN® Selling enbart en frågemetodik?
Av Erik Thorén

Arbeta agilt – nyckeln till att lyckas i dina affärer
Av Huthwaite

Go to Top