Home/Utbildningsleverantörer behöver agera annorlunda för att vara relevanta!

Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Utbildningsleverantörer behöver agera annorlunda för att vara relevanta!

Huthwaites marknadsdirektör, Karen Woodhead, diskuterar förändringar i marknaden och samhället och och hur utbildningsleverantörer behöver agera för att vara relevanta på framtidens utbildningsmarknad.

Tre faktorer som påverkar hur vi gör affärer; teknologi, globaliseringen och medmänsklighet.

Ny teknik ger oss verktyg för att utföra vårt arbete mer effektivt, vara mer uppkopplade och arbeta mer agilt.

Globaliseringen pressar priserna, ökar konkurrensen och minskar skillnaden mellan varor och tjänster. Den globala handeln har blivit mer komplicerad och turbulent.

Beteendet hos banker, politiker, och andra makthavare sänker toleransnivåerna för vad som anses vara okej och kastar samtidigt en skugga över synen på medmänsklighet.

Företagsvärldens svar

Teknologin, globaliseringen och medmänskligheten förändrar hur företag arbetar och fungerar.

Operativt ser vi behovet av ökad effektivisering för att sänka kostnaderna - framtvingat av globaliseringen. Automatisering, AI och block chain teknik snabbar på hela flödet. De nya teknikerna ändrar våra arbetsmetoder; hur vi jobbar, var vi jobbar och vilka färdigheter vi måste ha.

Företag över hela världen förbereder sig inför hur framtidens arbeten kommer att se ut, och hur de kan använda ny teknik för att maximera effektiviteten med minsta möjliga tidsåtgång och svinn.

De förändrar också hur människor tänker

Det finns företagsledare som ifrågasätter status quo, utmanar normer och tänker holistiskt. Fokus ligger inte på enskilda mål för nästkommande kvartal, utan på förändringar som hela företaget kan dra nytta av i decennier. Snabba och hastiga förändringar i verksamheten är inte längre signifikant för en avant-garde entreprenör eller för det unga IT startup-företaget. Det är nu en del av affärsmodellen då tekniken tillåter oss att hantera dessa snabba förändringar.

På Huthwaite International är det vanligt att många av våra kunder har ett holistiskt synsätt. Vissa är stolta och tycker om att utmana den utveckling de inte gillar. Andra letar efter sätt att involvera sina kunder på nya innovativa sätt.

Vår senaste forskningsrapport, gjord på medicintekniska säljchefer i Europa, påvisade ett stort fokus på att hitta och formulera värden för hela den köpande organisationen, och inte bara för den direkta motparten på inköp.

Det går att föra fram argumentet - vad är värdet med engångsinvesteringar, som tex en Säljutbildning som inte tar hänsyn till det holistiska perspektivet - inte är hållbart eftersom den inte är anpassad till den holistiska företagskulturen. Vissa kan då kontra med att säga att de levererar vad kunderna ber dem leverera.

Men sanningen är att kunder tänker annorlunda. Träningsleverantörer som levererar träningar utifrån det holistiska perspektivet är mer relevanta än dom som inte gör det.

Det är inte samma sak som att säga att de som tillhandahåller utbildningar ska ändra alla sina produkter, eller att kunder inte längre behöver sådana engångsinvesteringar. Men för att göra vår bransch hållbar långsiktigt, bör vi överväga vilken relevans vi har för det som sker i samhället.

På så sätt kan vi bidra till nytänkande lösningar för kunder, var det än händer, så kan vi erbjuda ett annorlunda perspektiv när kunderna är redo för det. Detta är även relevant för små och medelstora företag, om än i mindre skala. Flexibilitet är nyckeln.

Att hålla sig relevant

Det är rimligt för oss att utgå från att våra kunders fokus på företagsnivå är att öka effektiviteten på verksamheten samtidigt som man sänker kostnaderna, och då bör vi också bidra till att de kan nå dessa målen.

Men att möjliggöra detta för ett företag så krävs ett helt annat tillvägagångssätt.

Det kräver ett nytt synsätt – en företagssyn på kontinuerligt lärande - istället för att köra icke-samordnade träningsinsatser.

Man bör starta med en integrerad, företagsövergripande säljkultur som är centrerad kring sina kunders behov. Minskande omkostnader behöver heller inte innebära lägre kursavgifter, utan bör leda till att man får ett robust partnerskap med en seriös aktör, som har stort fokus på permanenta beteendeförändringar.

Att dela med sig av denna vision är en sak, att genomföra den är något helt annat. Det faktum att visionen existerar är tillräckligt med bevis för att försäkra kunder om att deras utbildningspartner förstår sin kund och har förmågan att skala upp sin verksamhet vid behov när företagsstrukturen tillåter det.

Vad händer med framtidens utbildning?

Bör vårt syfte ändras? Är det okej att enbart vara en säljutbildare, eller ska fokus vara på prestationsförbättringar, beteendeförändringar och leverera hållbara säljlösningar? Vid Huthwaite gör detta.

Vad som är viktigt för oss är att se till att allt vi gör och hur vi pratar om oss själva har åtminstone ena foten fast förankrad i det holistiska perspektivet, så vi håller oss uppdaterade med de nya utmaningarna och möjligheterna som våra kunder står inför.

Vi erbjuder lösningar på en ny typ av kundutmaningar som drivs av ny teknik, globalisering och medmänsklighet.  Några av våra kunder är redan är där, andra är inte det, men deras strävan är det säkerligen.

Djupare insikter | Rapport att ladda ner
Behöver du öka dina chanser på dina försäljningsmöjligheter? Vill du veta hur du kan öka din effektivitet i försäljningen? Den här rapport sammanfattar de färdigheter som används av framgångsrika säljare jämfört med genomsnittliga säljare. Jämför dig själv och identifiera dina egna områden för förbättring.

Vill du få bättre resultat från större eller komplexa affärer? Denna rapport sammanfattar taktiken som används av framgångsrika säljare jämfört med dem som är genomsnittliga säljare. Jämför dig själv och ditt team och identifiera områden för omedelbar förbättring.

Ladda Ner
Ytterligare läsning

Här är de 10 största myterna inom Förhandling
Av Huthwaite

Förhandlar du eller ger du bort “för mycket” under förhandlingen | Rapport
Av Huthwaite

Atkins Global skapar Sales Excellence | Case Study
Av Huthwaite

Hur hanterar Du prispress och säljer mer på värde | Case Study
Av Huthwaite

Go to Top