Home/Vilka företag klarar sig bästa i svåra tider?

Horizons logo

The thought leadership division of Huthwaite International

| Studier | Artiklar | Kunskap | Insikter | White papers |

Filtrera

Vilka företag klarar sig bästa i svåra tider?

75% av företagen får det sämre i svåra tider, enligt studier. Men vilka företag klarar sig då bäst? Och vad gör framgångsrika företag för att förbereda sig inför en osäker framtid och lågkonjuktur?

Osäkra tider brukar ofta associeras med sviktande försäljning och dålig lönsamhet, men så är inte alltid fallet för alla företag. Det finns företag som faktiskt går förhållandevis bra i lågkonjukturer.

Utveckling av företag i lågkonjuktur (n= 5000 företag i studien)

 • Försämrad försäljning/lönsamhet        75%
 • Ingen skillnad                                              11%
 • Ökad försäljning/lönsamma företag    14%

Studier visar att det finns en mindre grupp av företag, c:a 14%, som klarar sig bättre än andra i lågkonjukturer. Deras försäljning växer i medel med 9% och lönsamheten växer med 3% enheter.

Tre dimensioner som kan identifieras hos företag som ökar försäljningen/lönsamheten under lågkonjuktur

 • Planera långsiktigt (under och bortom en lågkonjuktur)
 • Agera snabbt och tidigt (öka den interna dialogen och förberedelsen)
 • Fokusera på tillväxt (skär inte enbart kostnader)

En av de viktigaste faktorerna som skapar effekt, av ovan punkter, är att fokusera på tillväxt i svåra tider. Tänk och prata inte bara om överlevnad.

Att fokusera på tillväxt handlar om att

 1. Prioritera rätt säljaktiviteter
  • Utveckla/säkerställ att säljarnas säljfärdigheter är på topp
  • Utveckla/säkerställ att säljledarskapet är på topp
  • Säkerställ säljmotorn/säljprocessen och att det efterföljs av både säljare/säljledare
 2. Använd dig av teknologi för att effektivisera arbeten
  • Ge mer utrymme åt sälj och tillväxt
 3. Anpassa dig till nya marknadsförhållanden. Tex sälj mer digitalt, leverera mer digitalt, kommunicera mera digitalt.

I stundande tider, starta redan nu med att planera, agera och skapa tillväxt.

Lycka till med säljet.

Erik Thorén
Erik Thorén 
070 272 4679

Djupare Insikter | Ladda ner rapporter

Coaching – lasting improvements

Ladda ner rapport

SPIN Selling – Proof of Evidence

Bevis för SPIN Selling
Ladda ner rapport

Developing Sales Effectiveness

Ladda ner rapport

Developing Negotiation Skills

Ladda ner rapport
Ytterligare läsning

Fungerar SPIN® Selling? Ett företag berättar om sina erfarenheter | Case Study
Av Huthwaite

Är SPIN® Selling enbart en frågemetodik?
Av Erik Thorén

Arbeta agilt – nyckeln till att lyckas i dina affärer
Av Huthwaite

Go to Top