Hur bra är du på förhandla? Jämför dig mot de allra bästa.

En global studie – över 1300 respondenter från hela världen

Innehåll:

  • Med över 1300 respondenter från hela världen delar den här rapporten med sig av insikter om vilka förhandlingsbeteenden och taktiker som förhandlare anser vara framgångsrika.

  • Resultatet avslöjade att endast 20% av de svarande sa att de skulle uttrycka sina känslor i förhandlingar.

  • Med årtionden av forskning ser vi att 'uttrycka känslor' och 'testa förståelse' är viktiga beteenden som praktiseras av skickliga förhandlare.

  • Ytterligare resultat handlar om makten i förhandlingar, förberedelser och planering, strategier och taktiker och andra beteendemässiga färdigheter som övertalning och motförslag.

Hur bra är du på förhandla? Jämför mot de allra bästa?

Laddar ner rapporten: