Kundlösningar

Ditt företag kommer inte nå sin kommersiella potential om man inte fullt ut behärskar Försäljning, Förhandling och Kommunikation.

Den goda nyheten är att det här är inte färdigheter som du är född med, utan kan lära dig.

Huthwaite International har mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med tusentals kunder inom Sälj, Inköp, L&D, HR, Sales Excellence och Marknadsföring från några av världens största företag.

Våra metoder är baserade på unika observationsstudier.

Genom att observera tusentals möten och interaktioner så har vi identifierat kompetenser och beteenden som är avgörande för framgång.

Flera av våra kundlösningar är globalt välkända och allmänt betraktas som defacto metoder för framgångsrik Försäljning, Förhandling, och Kommunikation.

Resultatet av detta är:

  • lösningar som är anpassade till våra kunders utmaningar och krav
  • lösningar som följer en modell för framgång, framforskade i observationsstudier.
  • lösningar som fokuserar på att skapa långsiktiga och varaktiga beteendeförändringar.

Var finns dina utmaningar?

Kontakt

Kontakta oss

Ring oss på +46 70 272 4679.
Kontakt