Förhandlingsträning på Huthwaite Sverige

drop-shadow

Förhandlingsträning från Huthwaite Sverige

Förbättring av ett företags marginaler kan vara tufft att åstadkomma. På den ena sidan kan säljorganisationen ha svårt att öka kundvärdet på marknader där produkter blir allt mer lika varandra, och å andra sidan försöker Inköpare att pressa sina leverantörer än mer. 

Finns det något ljus i tunneln? Ja det finns ett ljus i tunneln!

Varför investera i förhandlingsträning

Både Sälj och Inköp behöver förhandla effektivt över en rad alltmer komplexa affärsupplägg. Genom att ytterligare utveckla dina förhandlingsfärdigheter så kan du åstadkomma ökade marginaler. Mer än vad du kan tänka dig!

Vår träning i förhandling riktar sig speciellt mot:

  • Säljare/kundansvarig som förhandlar regelbundet med kund
  • Inköpare/upphandlare

Så vad gör Huthwaites förhandlingsprogram annorlunda då alla hävdar att de är “experter på att förhandla”?


  • Även om många hävdar att de tränar individer i förhandlingsbeteende, så har få forskningen för att backa upp sina påståenden. Huthwaite har den största databasen av beteendeforskning i världen.

  • Huthwaites forskning genomförs av våra egna forskare som observera både “skickliga” och “genomsnittliga” förhandlare.

  • Vi observerade förhandlare i sina förberedelser före en förhandling och sedan återigen under själva förhandlingen med  sin motpart. Skillnaden mellan skickliga och genomsnittliga förhandlare är stor.

  • Vi har utvecklat en modell för framgångsrik förhandling. Vi har möjligheten att jämföra dina säljare/kundansvariga eller Inköpare mot framgångsmodellen samt träna beteenden på individnivå.

drop-shadow

Kontakt

Kontakta oss

RIng oss på +46 70 272 4679.
Kontakt