sales training

drop-shadow

Säljträning från Huthwaite Sverige

Våra lösningar inom sälj hjälper dig där du behöver det som mest. Våra lösningar sträcker sig från säljledning, strategiskt kundansvar, säljteknik, och coachning  – och allting där i mellan.

Alla träningsprogram är helt anpassade till just din utmaningar och krav. 

Varför investera i säljträning?

Vi hjälper ledningen, säljchefen och säljaren att förfina sina arbetssätt och beteenden för att bli mer framgångsrika.

 • SPIN® Selling
 • Kundstrategier / Account Management
 • Övertygande affärsförslag & presentationer
 • PITCH Selling (kortare säljcykel)
 • Coachning
 • Strategisk Säljledning
 • Kundservice/Kundtjänst – effektiva beteenden

…intresserad av Förhandlingsträning? -> Läs mer

SPIN® Selling

Vi utvecklar och skruvar på beteenden i själva kunddialogen. Vi ökar den konsultativa förmågan om att prata värde, utveckla behov, demonstrera din lösning mot behov, vara mer utmanade och att få åtagande ifrån kunden. Under de senaste fyra decennierna har SPIN® visat sig vara det mest effektiva sättet att förbättra försäljningsframgången för din organisation och leverera resultat på nedersta raden.

Kundstrategier / Account Management

Vi hjälper individer att utveckla deras förmåga kring kundansvar.  Vi ökar förmågan att skapa lojalitet/retention samt att bredda & fördjupa existerade affärer. Genom att förstå och navigera rätt i kundens beslutsprocess och dess olika beslutsfattare får deltagare träna på sin taktiska och strategisk färdighet inom försäljning. Hur påverkar jag beslutsriktlinjer och hur skapar jag övertag och förståelse om konkurrenter. Hur skapar och utvecklar jag leads?

Övertygande affärsförslag (offerter) & presentationer

Detta program bygger på Huthwaites forskning om effektiva sätt att övertyga och kunskaper om kundens beslutsprocess, både i skrift och tal. Efter avslutad träning kommer varje deltagare att:

 • ha analyserat ett av sina egna förslag och bedömt dess styrkor och svagheter som ett övertygande dokument.
 • kunna beskriva beslutsprocessen och de olika psykologiska faserna i ett komplext inköpsbeslut
 • ha en modell för de olika delarna som ingår i ett övertygande förslag och offertpresentationer
 • ha analyserat och tänkt igenom hur de skall hantera kundens tveksamheter
 • genomfört offertpresentationer och fått feedback på presentationen

PITCH Selling (kortare säljcyklar)

Är ett upplägg där fokus är på försäljning där säljare har begränsad tid och möjlighet till face-to-face kontakt med kunden. Efter framgångsrik implementering så har detta påvisat en ökning på 150% i kundavslut och 20% ökning i merförsäljning.

Säljcoachning

I vår forskning ser vi att coachning är en viktig komponent för att kunna åstadkomma en beteendeförändring för individer. Coachning kan vara mer fokuserad till metodiken, till dig som säljchef eller till affären. Vi ser att bästa effekt är när coachning görs peer-to-peer, dvs, coachning sker som en naturlig del mellan alla medarbetare i ett team.

Strategisk Säljledning

Fungerar inte säljet? Når du inte målen? Men du kan inte riktigt sätta fingret på vad du skall göra. På grund av vår erfarenhet, kunskap och expertis hjälper vi även säljledningen med mer strategisk säljledning. Här är exempel på uppdrag:

 • Analys av försäljningsorganisation – vad är problemet? vad skall vi göra?
 • Utvärdera kandidater: säljare eller säljchefer – finns rätt förutsättningar att bli framgångsrik som säljare eller chef
 • Anpassades CRM system – hur kan CRM:et bli ett verktyg för säljaren och säljchefen, istället för ett rapporteringsverktyg
 • Anpassa/bygga en säljprocess baserat på kundens sätt att ta beslut
 • Trycktesta färdigheterna hos en säljorganisation – affärspel
 • Anpassade och användbara kundplaner, affärsprojekt
 • Segmentering/targeting

Kundtjänst/Kundservice – effektiva beteenden

Ser ni er kundservice som ett sätt att skapa merförsäljning eller som en kostnad? Den digitalisering som just nu pågår ökar kraven på kundservice och dess personal. Hur kan vi nyttja denna kundkontakt på bästa sätt – för att ytterligare öka kundupplevelsen.

Huthwaite har genomfört forskning kring detta område. Vi ser att framgångsrik personal inom kundservice använder vissa verbala beteenden i mer och mindre utsträckning. Vi tränar kundservice personal för att bli

Längre in i säljprocessen är det viktigt med effektiv förhandling för att säkerställa en slutlig, långsiktig och lönsam affär för både dig och din kund. Läs mer

Kontakt

Kontakta oss

Intresserad av att diskutera utmaningar inom sälj? Ring oss på +4670 272 4679:
Kontakt