Varför investera i Säljträning?Huthwiate International Drop Shadow Effect on SPIN® Selling, Spin Process, account strategy for major sales and Negotiation Page headers

Varför investera i Säljträning?

Företag spenderar miljarder på att förbättra anställdas resultat men inte alla aktiviteter kan koppla investeringen till en ökad vinst, produktivitet eller kundnöjdhet.

På Huthwaite jobbar vi alltid för att öka ROI:n i våra kundprojekt.

Läs nedan exempel.

Innan ett projekt startar:  Hur ser produktiviteten och effektiviteten ut?

  • Ibland kommer kunder till oss med en tydlig bild över vad de har för mål. Andra gånger bjuder de in oss till att hjälpa dem att klargöra sitt tänkande. Hur som helst så granskar vi dina mål och är inte rädda för att utmana ditt tillvägagångssätt om vi tror att något kan uppnås på ett bättre sätt.
  • Vi samlar in data i din organisation för att sedan jämföra din nuvarande säljkompetens mot vår forskning över framgång.

Under projektet: Förbättringsområden tränas upp till önskad nivå per roll/individ.

  • Vi jämför din nuvarande säljkompetens till de beteenden som behövs för att uppfylla dina mål och identifierar de områden som behöver förbättras.

Fortsatt träning i vardagen:  Strategier för att förändra beteenden över tid.

  • Vi visar dig hur du ska på kort och lång sikt förstärka din organisations nya färdigheter. Vi stödjer även integration av våra metoder in era interna system och processer för att säkerställa en fortsatt förändring och resultat.
Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor kring att att investera i träningsprogram för din organisation, ring oss på +46 31 773 7570.
Kontakt