Träning i Effektiv Kommunikation från HuthwaiteHuthwiate International Drop Shadow Effect on SPIN® Selling, Spin Process, account strategy for major sales and Negotiation Page headers

Träning i Effektiv Kommunikation från Huthwaite

Ett företag som inte kan kommunicera på kundens villkor, uppfyller inte sin fulla kommersiella potential, muntligt eller skriftligt. God kommunikation gynnar alla organisationer. Kommunikation & beteenden i världsklass har förmågan att skapa framgångsrika människor och organisationer.

Varför investera i en förbättrad kommunikation

Det är därför tusentals företag runt om i världen vänder sig till Huthwaite International för att hjälpa dem att förbättra sin verbala kommunikationsförmåga.

Ibland kommer företag till oss för hjälp på specifika områden – till exempel med deras marknadskommunikation, value proposition, säljmaterial, etablera effektivare kommunikation internt, eller lära sig färdigheter inom verbala beteende analys för att kunna integrera dessa i organisationen.

Oavsett situation så lär Huthwaite inte bara ut på kortsiktiga färdigheter, vi arbetar med dig för att underlätta en långsiktig beteendeförändring. Vi hjälper dig att förstärka och mäta de nyförvärvade färdigheterna så att de över tid blir ett inlärt och permanent beteende.

Exempel – effektiv kommunikation

  • Value proposition som utgår från kunden och din produkt/tjänst
  • Marknadskommunikation
  • Marknadsföringsmaterial / säljmaterial
  • Etablera effektivare kommunikation internt
  • Driva effektiva möten
  • Förbättra verbala beteenden i en organisation
Kontakt

Kontakta oss

Ring oss på +46 70 272 4679.
Kontakt