Huthwiate International Drop Shadow Effect on SPIN® Selling, Spin Process, account strategy for major sales and Negotiation Page headers

Varför investera i en förbättrad Kommunikation

Oavsett om du är en VD, jobbar inom kundservice, är en säljare, eller jobbar i produktionen så är kommunikationsförmågan hörnstenen för professionell framgång. Dina kommunikationsbeteenden är helt avgörande.

Läs mer: Verbal Beteende Analys (VBA)

Effektiv kommunikation är inte en naturlig förmåga som vissa människor bara är födda med och det har lite att göra med personlighet. Det är ett definierat beteende som kan läras.

Områden där kommunikationsförmågan är avgörande

  • Chefer som kan hantera personal bättre
  • Grupper som bättre kan motivera kollegor internt
  • Säljare som kan hjälpa sina kunder än mera

Genom vår omfattande observationsforskning har vi identifierat de beteenden som finns i framgångsrik kommunikation. Vi vet vad effektiv verbal kommunikation är och hur den ser ut och låter.

Med vår VBA-modell kan vi registrera, analysera och tolka dig och / eller ditt teams verbala kommunikationsbeteende, jämföra det med vår modell för framgång, visa var du är och var du behöver göra samt ge dig verktyg för att ta dig till den högsta nivån av effektiv kommunikation.

Förbättra dina kommunikationsfärdigheter långsiktigt

Vi på Huthwaite lär inte bara ut kortsiktiga färdigheter, vi arbetar med våra kunder för att underlätta långsiktig beteendeförändring. Såsom med alla våra program antar vi inte att ett par dagar tillsammans i ett träningsrum kommer att revolutionera din kommunikation över en natt. Vi arbetar med dig för att förstärka och mäta de nyförvärvade färdigheterna så att de över tiden blir ett inlärt och permanent beteende.

Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor kring beteenden och kommunikation, slå oss gärna en signal på +46 31 773 7570.
Kontakt