Huthwiate International Drop Shadow Effect on SPIN® Selling, Spin Process, account strategy for major sales and Negotiation Page headers

Varför är beteenden så viktiga?

Under alla år så har det varit vårt mål att avkoda verbal effektivitet. Verbal Beteende Analys (VBA) är resultatet.

Ibland sker vår interaktion med människor spontant, utan förvarning. Oavsett om det är Försäljning, Förhandling, eller någon annan typ av Kommunikation.

Vi har lite tid att förbereda och planera. Just då kan din beteendemässiga repertoar vara allt du har till ditt förfogande och därför ditt viktigaste verktyg för att bibehålla kontrollen, ge tydlighet och köpa dig tid.

Genom att kombinera beteenden med metodik och verktyg erbjuder vi våra kunder en oslagbar blandning. Det är en konkurrensfördel som är svår att slå. Det är också anledningen till att många av världens största bolag vänder sig just till oss. De vet att det är det enda sättet att alltid vara förberedd är att ha en repertoar av beteenden som ligger djupare än bara några enkla knep för stunden.


KUNDLÖSNINGAR
> Säljträning
> Förhandlingsträning
> Effektiv Kommunikation


Verbal Beteende Analys (VBA)

VBA är det sätt på vilket vi analyserar och mäter verbal kommunikation – de saker som människor säger till varandra i en given situation. Det ligger till grund för alla våra metoder och för att tillhandahålla tillförlitlig feedback som grund för långsiktig kompetensutveckling.

Varje människa är enormt skickligt att utföra de normala funktionerna att vara en person i en komplex social värld. Många av oss är helt omedvetna om hur skickliga vi är och om hur vi gör det vi är bra på.

Genom att göra något upprepade gånger och ändra vår tillvägagångssätt baserat på den feedback vi får så kan vi förbättra våra färdigheter. Det fungerar bra när feedbacken är baserad på hårda och snabba regler som inte kan ifrågasättas. I mindre exakta sammanhang, som många former av kommunikation, är det svårare att ta emot (eller erbjuda) återkoppling som är korrekt, objektiv och användbar.

Verbal Beteende Analys (VBA) är ett sätt att överbrygga detta gap.

Vi har använt VBA för att identifiera vad framgångsrika säljare och förhandlare gör, och vi har skapat modeller för bäst praxis, så att alla kan efterlikna de färdigheter som leder till framgång. Vi genomför också VBA inom varje inlärningssession för att analysera nuvarande kompetensnivåer för deltagare och identifiera områden som kan tränas på under våra program.

Kontakt

Kontakta oss

Vill du prata om verbala beteenden ring oss på +46 70 272 4679.
Kontakt