Om Dig | Min Roll

Ett framgångsrikt företag behöver kunna Sälja, Förhandla och Kommunicera effektivt med sina kunder – bättre än sina konkurrenter.

För att säkerställa att du, över tid, är framgångsrik så behöver dina medarbetare kontinuerligt leverera ett ökat värde till era kunder.

För att kunna åstadkomma detta så behöver dina medarbetares färdigheter vara bättre än era konkurrenter.

Det är här vi kan som säljträningsbolag kan hjälpa er till långsiktig framgång – genom att hela tiden säkerställa att ni är ledande inom Sälj, Förhandling och Kommunikation.

Genom att förstå ditt företags mål, utmaningar och motivation så bygger vi program för att optimera kompetensutveckling i ert företag. Vi arbetar vanligtvis med ledningen i ett företag (ledningsgruppen, försäljningen, marknadsföring, HR, L&D, Inköp).


Läs mer: | Studier | Artiklar | White papers |


Det finns ett antal komponenter som nu blir avgörande.

 • Vilket tillvägagångssätt skall användas för att optimera lärandet
 • Hur skall träningsprogrammet genomföras
 • Vår metodik kopplat till pedagogik
 • Våra certifierade tränares kunskap och erfarenhet
 • Förändringsresan  – 5 steg i lärandet
  • Steg 1. Analys/Förstudie
  • Steg 2. Förstå Varför och Vad (Förvärva kunskap)
  • Steg 3. Förstå Hur (Träna färdighet)
  • Steg 4. Tillämpa (Stärka lärandet)
  • Steg 5. Reflektera och Dela (Stärka lärandet)