drop-shadow

Min Roll | Inköp

Kostnader blir alltmer viktiga för ett företags framgång. Resultatet av lyckade inköp & upphandlingar har långtgående effekter på ett företags lönsamhet. En Inköpsorganisations påverkan på företaget resultat är betydande.

Läs mer om Förhandlingsträning

För att öka lönsamheten så automatiserar många företag beställning och leveranshanteringen – detta sker speciellt inom produktområden som har mindre påverkan på företags resultat och där många substitut finns att tillgå. Dessa områden inkluderar t.ex. förbrukningsvaror, råvaror, fakturering, mm. 

Genom att automatisera så kan ytterligare effektivitet uppnås av företaget. En Inköpare kan hantera en större och mer blandad portfölj av leverantörer och produkter. Det betyder att specialisternas dagar avtar. Utvecklingen mot en bredare kompetens från varje Inköpare ökar vilket är en stor utmaning.

För att vara redo och möta de här framväxande kraven så behöver många Inköpsteam uppgradera kompetensen och lära sig att matcha deras beteenden till olika typer av situationer och förhandlingsscenarion. 

Huthwaite kan hjälpa dig att förbättra ditt teams färdigheter i en alltmer krävande roll:

  • Signifikant förbättra förhandlingsförmågan hos ditt team med hjälp av beprövade förhandlingsmetoder baserade på unik observationsforskning.

  • Utveckla ditt teams färdigheter i specifika förhandlingsbeteenden – Huthwaite är det enda företaget i världen som kan göra detta.

  • Utveckla ditt teams förmåga att byta från att hantera enkla förhandlingar till extremt komplexa förhandlingar.

  • Skapa interna coacher inom förhandling för att säkerställa fortlöpande förbättring av förhandlingsfärdigheterna.

  • Skapa permanenta beteendeförändring för ditt team istället för tillfällig förbättring – och därmed uppnå en hållbar avkastning på investeringen.

  • Skapa en gemensam förhandlingsmetod som är lämplig för ditt företag och som efterlevs av alla team oavsett plats och kulturella skillnader.

drop-shadow

KUNDLÖSNINGAR – SNABBLÄNKAR

> Säljträning

> Förhandlingsträning

> Kommunikations & VBA

Kontakt

Kontakta oss

Ring oss på +46 70 272 4679.
Kontakt