Bridge the gap between Sales and Marketing with SPIN® marketing

drop-shadow

Min Roll | Marknadsföring

Den digitala revolutionen har ökat antalet kanaler tillgängliga för marknadsförare att använda för att kommunicera med kunder. Detta medför också möjligheten till en dramatiskt reducerad försäljningskostnad i kommunikationen. Men det har även lett till en översvämning av aktiviteter och budskap från alla håll och kanaler.

Läs mer om träning i Kommunikation och Verbal Beteende Analys (VBA)

Dina kunder har aldrig haft tillgång till så mycket information.

Detta innebär att blir svårare och svårare som leverantör att nå fram och särskilja sig i mängden av information mot sina kunder. Detta är särskilt relevant om du är en mindre erfaren marknadsförare eller är från en annan avdelning. 

Idag används enbart en mindre del av marknadsmaterialet av säljarna. Varför är är så? Varför är materialet inte relevant?

Vi hjälper marknadsförare på alla nivåer att skapa kommunikation som är relevanta för kunderna. Vi utgår från din produkt/tjänst och dina kunder för att skapa kommunikation som är relevant för era säljare.

Huthwaite hjälper dig med bland annat:

  • Förstå den psykologiska process som kunder går igenom när de gör stora beslut och hur detta påverkar marknadskommunikationen.

  • Förstå faserna i kundens köpcykel och säkerställ att din kommunikation är relevanta för var och en faserna.

  • Utför konkurrentanalyser på både marknad och produktnivå för att bestämma dina starkaste sätt att differentiera din produkt/tjänst.

  • Bygg övertygande argument kring dina starkaste och särskiljande egenskaper.

  • Använd SPIN® baserade meddelanden för ditt varumärke.

  • Utvärdera hur kundcentrerad din nuvarande marknadsföring är och vad dina nästa förbättringssteg kan vara.

drop-shadow

KUNDLÖSNINGAR – SNABBLÄNKAR

Säljträning

Förhandlingsträning

Kommunikations & VBA

Kontakt

Kontakta oss

Ring oss +46 70 272 4679
Kontakt