Vår historia

Vi har funnits i över 40 år och har nått många framgångar på vägen . Här är några exempel på milstolpar.

behaviour analysis research with British Airways

1966

Neil Rackham genomför forskning med British Airways och beteendeanalysen föds.


A SPIN® Pilot is created from extensive research.

1977

Simon Bailey, Linda Marsh and Neil Rackham övervakar den första SPIN träningen i Richmond, USA.


SPIN® Selling research

1979

Efter år av forskning så blir SPIN® blir ett registrerat varumärke i England.


Motarola and SPIN® Sales training.

1981

Motorola är det första företaget som testar effekten på att implementera SPIN®.


1990

Öppna kurser är lanserade med stor framgång.  SPIN® blir ett registrerat varumärke i 15 nya länder.


1996-1997

De första studierna genomförs för att identifiera framgångsrika beteenden inom effektiv Förhandling. 


1999

Huthwaite International utses som vinnare i den prestigefyllda Queens Award.


2000

SPIN online introduceras. Blended learning föds.


2014

Antalet certifierade Huthwaite tränare växer runt om i världen till ca 280 stycken.


2015

Nu har träningar hållits i 109 olika länder på 35 olika språk.


2017

Under sitt 43e år så ändras Huthwaite Internationals varumärke. 


2020

Efterfrågan på Virtuella träningar ökar kraftigt.