Experter på beteenden

Våra lösningar är förankrade i omfattande beteendeforskning. Årtionden av studier visar oss att förändrar man beteendet hos en grupp individer så förändrar du resultatet för organisationen. 

Vårt mål är därför att hjälpa dig att uppnå en hållbar förändring av dina medarbetares beteenden – med ett särskilt fokus på hur de Säljer, Förhandlar och Kommunicerar.

Ditt resultat från ett färdighetsprogram kommer när nya färdigheter används ofta så att de blir en del av vardagen. Det är nu din organisations beteende ändras permanent och ni kan skörda förbättrade försäljning- och förhandlingsresultat.

Att ändra beteendet är dock en process – inte en enda händelse eller aktivitet. Det kräver ansträngning från oss, från dig och från deltagarna.

Det finns ett antal komponenter som nu blir avgörande.

 • Vilket tillvägagångssätt skall användas för att optimera lärandet
 • Hur skall träningsprogrammet genomföras
 • Vår metodik kopplat till pedagogik
 • Våra certifierade tränares kunskap och erfarenhet
 • Förändringsresan  – 5 steg i lärandet
  • Steg 1. Analys/Förstudie
  • Steg 2. Förstå Varför och Vad (Förvärva kunskap)
  • Steg 3. Förstå Hur (Träna färdighet)
  • Steg 4. Tillämpa (Stärka lärandet)
  • Steg 5. Reflektera och Dela (Stärka lärandet)

Genom att följa vår process så kan vi föreslå lämpliga strategier för att implementera ett färdighetsprogram som maximerar lärandet vid varje punkt.