Procurement researchHuthwiate International Drop Shadow Effect on SPIN® Selling, Spin Process, account strategy for major sales and Negotiation Page headers

Inköp | Studier

Vår forskning kring Inköp och beteenden är stor. Över 1300 globala Försäljningsledare och Inköpsdirektörer som spänner över flera länder och över 22 branscher.

Vad som framgår av våra resultat i alla våra studier är att även stora multinationella organisationer befinner sig i olika stadier på Inköpsresan mot “best practices”.

  • Vissa använder inte Inköp som en strategisk resurs. Andra har en CPO (Chief Purchasing Officer) i styrelsen, använder avancerad leverantörskategorisering och enhetliga strategiska inköpsprocess över flera kontinenten.
  • Rustad med vår Inköpsforskning så har vi utvecklat en 10-punkt Inköpsmodell med rekommenderade metoder och beteenden för försäljningsorganisationen.
  • Och precis som Inköpsorganisationerna så är säljorganisationerna extremt varierade i mognadsgrad, gällande sitt arbete med Inköpsavdelningar. Dock så pågår det en viss förändring där säljorganisationer börjar ta itu med de interaktioner de borde ha med Inköpare på kundsidan. Många är långt efter.

Vilka utmaningar hindrar Inköp att uppfylla sina strategiska mål

  • 68,3% säger att hinder inom sin egen organisation är de största utmaningarna de möter för att nå sina strategiska mål.
  • Vi har studerat barriärerna som uppträder när en presumtiv kund involverar Inköp. 
  • Vi fann även att 56,3% av de svarande som kontaktade kundens ledning, trots att upphandlingunderlag förbjöd detta, vann kontraktet.

Vi är världsledande inom studier kring Inköp. 

Många ledande organisationer som SAMA, APMP, IACCM, Management Consultancy Association, Dow Jones och Randstad har sökt våra råd och uppmanat oss att dela med oss ​​av vår kunskap under konferenser och seminarier.

Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor kring förhandling och Inköp, ring oss på + 46 70 272 4679.
Kontakt