Customer service research

Kundtjänst / Kundservice | Studier

Värdet av att utveckla din beteenderepertoar vid hantering av kunder kan inte underskattas. Att hantera negativa, inkommande samtal till en kundtjänst kan tyckas att bara ett fåtal klarar av. Men så är inte fallet, det finns beteenden som alla kan lära sig för att bli mer bättre och mer effektiv.

Mätmetoder som Net Promoter Score visar att ju mer sannolikt en kund är att rekommendera din organisation till andra, desto mer tillväxt kommer du troligen att uppleva som företag.

Vår senaste kundserviceforskning identifierar vilka beteenden som är mest effektiva vid hantering av inkommande samtal till en kundtjänst.

Våra viktigaste resultat är:

Första intrycket

På det sätt som kundtjänst personalen öppnade upp konversationen, särskilt deras tonfall och första svar till kunden, hade en inverkan på konversationens klimat, kundens attityd och slutligen resultatet.

Hantera problem

Vi ser att ett antal beteenden används i större omfattning i framgångsrika kundsamtal när kundtjänst personal hanterar kundproblem.

Uppföljning

De flesta kundklagomål beror på glapp i kommunikationskedjan. I goda samtal kontrollerade rådgivaren i slutet av samtalet att det inte fanns några glapp i kommunikationskedjan fråmåt.

Kontakt

Kontakta oss

Har du frågor kring effektiva beteenden inom kundtjänst, ring oss på +46 70 272 4679.
Kontakt